KONKURS

 

ZASADY KONKURSU

-Zrób zakupy w okresie 21.05 - 11.06.2023r w sklepie www.amore-psyche.pl

-Każdy zakup upoważnia do udziału w konkursie

-Każde POTWIERDZONE zamówienie automatycznie bierze udział w KONKURSIE

-Do wygrania jest 5x Głośnik JBL charge 4

- Każda wylosowana osoba zostanie przez nas poinformowana telefonicznie.

- Nagroda zostanie wysłana na adres uzgodniony z osobami wylosowanymi w konkursie

  

 Regulamin Konkursu z dnia 21 maja 2023r. §1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest: Amore & Psyche Perfumeria 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. §2 Termin: Konkurs trwa od 21 maja 2023r. do 11 czerwca 2023r., do godziny 23:59. 1. Konkurs ma charakter otwarty. 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest osoba, która spełnia warunki uwzględnione w poście konkursowym 3. Zgłoszenie nadsyła Uczestnik, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uczestnika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez jego przedstawiciela ustawowego. 4. Zgłoszenia nieczytelne, niekompletne lub zawierające nieprawidłowe odpowiedzi podlegają odrzuceniu, a zgłaszający nie będzie Uczestnikiem w rozumieniu regulaminu. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika. 6. Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia. 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, który jednocześnie pełni rolę ich administratora, zgodnie z przepisami RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu. Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 8. Zadaniem Uczestnika jest spełnienie warunków które są określone w konkursie. §4 Nagroda 1. Przyznane zostaną nagrody głośnik jbl charge 4 po jednym dla każdego ze zwycięzców. §5 Ogłoszenie wyników Konkursu i sposób wydania Nagród 1. Spośród uczestników wygrywa jedna osoba, która spełni warunki oraz zostanie wylosowana przez powołane jury. Jury składa się z osoby, którą wskaże właściciel firmy oraz właściciela firmy. 2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana przez Organizatora w dniu 5.06.2023 3. Nagrodzony Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą telefoniczną o wygranej. 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnikiem lub braku odpowiedzi z jego strony przez 2 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, prawo do nagrody wygasa. 5. Organizator, w przypadku określonym w § 5.4, ma prawo przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie zostało przesłane. 6. Nagrodzonemu uczestnikowi Organizator przekaże informacje o sposobie „odebrania” nagrody. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników. §6 Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. 2. Niniejszy konkurs nie ma charakteru losowego i nie podlega pod regulację ustawy o grach hazardowych. 3. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl